Historiebloggen: Hembygdsföreningarnas Dag
Hembygdsföreningarnas Dag

Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala,
lördag den 20 augusti kl 12-16.Den svenska hembygdsrörelsen firar 100 år 2016, vilket manifesteras på många olika sätt, både nationellt, regionalt och lokalt. I Uppsala län finns idag 80 aktiva hembygdsföreningar som engagerar ca 16 000 medlemmar.


Det regionala förbundet, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, har bjudit in länets hembygdsföreningar för att visa upp och sätta ljus på en växande, modern, kreativ folkrörelse som både arbetar med kulturhistoria och dagsaktuella samhällsfrågor.

Drygt 20 hembygdsföreningar från Älvkarleby i norr till Skokloster i söder presenterar sig med allehanda aktiviteter såsom bygdeforskning, visning av föremålssamlingar, lokala seder, miniutställningar, natur- och kulturvandringar, barnaktiviteter, slöjd och hantverk, sång och musik.

Dagens värd är Suzanne Axell, välkänd programledare från radio och TV.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund bjuder alla besökare på bokfrossa!

För ytterligare information kontakta Håkan Liby, sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, tel 070-685 78 24 eller hakan.liby (snabel-a) upplandsmuseet.se