Historiebloggen: Global historia från periferin - Norden 1600-1850, 2010, ISBN: 9789144057095

Historiebloggens bokrecension: Global historia från periferin : Norden 1600-1850, Laura Hollsten, Ragnhild Hutchison, Joachim Mickwitz, Leos Müller, Kenneth Nyberg, Göran Rydén, 2010, ISBN 9789144057095
Boken Global historia från periferin - Norden 1600-1850 ger en inblick i det globalhistoriska perspektivet på Norden åren 1600 till 1850. Global historia förknippas oftast med expansionen av de stora brittiska, franska, spanska och nederländska imperierna, men även Norden har sitt globala förflutna med ett svenskt och danskt deltagande i slavhandel och kolonialisering. Under 1700-talet konsumerades slavproducerat socker i hela Norden och svenskt järn användes i Afrika och Nordamerika. Nordiska ostindiska kompanier hörde till de stora aktörerna på sitt område och skickade skepp till Kina och Indien. Det var på ostindiefararna som Linnés lärjungar färdades till avlägsna världsdelar. Norden var mer sammankopplad med världen än vad den vanliga nationella historieberättelsen vill erkänna. Denna bok belyser i ett tiotal kapitel hur de nordiska länderna ingick i dessa globala sammanhang. Några bidrag lyfter fram betydelsen av nya exotiska varor som både sammanlänkat Norden med den stora världen och förändrat nordbornas konsum-tionsbeteende. Global historia handlar dock inte bara om ekonomi utan också om makt, vetenskap och miljöförstörelse. Boken rekommenderas till studenter vid universitet och högskolor i ämnen som historia, ekonomisk historia och idé och lärdomshistoria, samt andra utbildningsområden där kunskap från det globalhistoriska perspektivet efterfrågas.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu