Historiebloggen: Vikingatidens härskare, Anna Lihammer, 2012, ISBN:9789187031120

Historiebloggens bokrecensionVikingatidens härskare, Anna Lihammer, 2012, ISBN:9789187031120Den hittills bästa boken om vikingarna och vikingatiden. Anna Lihammer bryter mot 1800-talets nationalromantiska synen på vikingatiden. Författaren granskar skriftliga källor och jämför materialet med arkeologiska utgrävningar samt utgrävda objekt. Det som gör boken extra intressant är att Anna Lihammer ger både sin tolkning samt ställer frågor om andra tolkningar. Dessutom drar författaren paralleller till andra forskares tolkningar och sammaställer tillsammans med sin tolkning en helhet som ej framkommit i någon annan bok tidigare.

Som man säger på vardagsspråket, släng dig i vägen Dick Harrison och dina tolkningar! Nu finns det äntligen Anna Lihammer, en forskare och författare som kan ge oss svar eller åtminstone leda oss till svar om vikingatiden.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu